Karolina Lohiniva

“Att måla är som att andas” och jag lever min dröm genom mitt skapande.
I tankarna är jag ständigt i en skapande process, överallt kan jag finna inspiration till min nästa målning.