EU:n strategia kestävien ja kiertotalouteen pyrkivien tekstiilien edistämiseksi on mittava aloite, jonka tarkoituksena on muuttaa tekstiiliteollisuus ympäristöystävällisemmäksi ja kestävämmäksi sektoriksi.

Tavoite:

Strategian päätavoitteena on luoda vihreämpi ja kilpailukykyisempi tekstiilisektori kattamalla sekä tuotannon että kulutuksen näkökulmat. Se on linjassa Euroopan vihreän kehityksen, kiertotalouden toimintasuunnitelman ja Euroopan teollisuusstrategian sitoumusten kanssa.

Vaikutus:

EU:ssa hyl√§t√§√§n vuosittain noin 5 miljoonaa tonnia vaatteita, ja jokainen tuhat tonnia tekstiilij√§tett√§ uudelleenk√§ytt√∂√∂n ker√§ttyn√§ luo 20‚Äď35 ty√∂paikkaa.

Nämä ovat vain joitain esimerkkejä siitä, mitä EU:n strategia kestävien tekstiilien edistämiseksi sisältää. Toivomme, että nämä toimet vievät meitä kohti kestävämpää ja vastuullisempaa tulevaisuutta tekstiiliteollisuudessa

Visio vuodelle 2030:

Euroopan komissio visioi, että kaikki EU-markkinoille tuodut tekstiilituotteet täyttävät tietyt kriteerit: ne ovat kestäviä, korjattavissa olevia ja kierrätettäviä. Suurelta osin valmistettu kierrätetyistä kuiduista ja vapaita haitallisista aineista. Tuotanto tapahtuu kunnioittaen sosiaalisia oikeuksia ja ympäristöä, ja tekstiilit rohkaisevat pitkäaikaista käyttöä ja ovat laadukkaita ja edullisia. Lisäksi pyritään edistämään laajasti saatavilla olevia uudelleen käyttöä ja korjauspalveluita.

Haasteet:
Tekstiilit ovat elintärkeässä roolissa arjessamme vaatteista ja huonekaluista lääkintävälineisiin ja ajoneuvoihin. Valitettavasti niiden ympäristövaikutukset ovat jatkuvasti kasvussa. EU:n tekstiilien kulutus sijoittuu neljänneksi ympäristö- ja ilmastovaikutusten joukossa, heti ruoan, asumisen ja liikkumisen jälkeen. Lisäksi tekstiilit ovat suurimpia veden, maan, ensisijaisten raaka-aineiden ja kasvihuonekaasupäästöjen kuluttajia.

Keskeiset toimenpiteet:
Strategia sisältää konkreettisia toimenpiteitä, kuten suunnittelustandardien asettamisen tekstiileille, jotta niiden kestävyys, korjattavuus ja kierrätettävyys paranisivat. Lisäksi tavoitteena on tuoda selkeämpää tietoa digitaalisen tuotepassin avulla, estää ylituotantoa ja ylikulutusta sekä torjua mikromuovien vapautumista tekstiileistä. Pyritään myös lisäämään kuluttajien tietoisuutta kestävästä muodista ja edistämään kiertotalouden malleja.

Digitaalinen tuotepassi

Me Elobinalla aloitamme digitaalistentuotepassien testauksen jo toukokuussa 2024. Kerromme lisää, kun tiedämme ensimmäiset testituotteet.