Hållbarthet

Miljöarbetet och hållbarhet är en central del av Elobinas verksamhet

Hos oss på Elobina produceras allt enbart på beställning med minimal användning av vatten, el och råvaror. De mesta producerar vi lokalt på Mellangården i Alnarp Skåne för att minimera transportsträckor och säkerställa hållbar produktion. Här på Mellangården har vi också till endel egen elproduktion i form av lagrande vindkraft. En del specialtyger som siden tillverkas i Norra Tyskland och transporteras till oss med bil. Sömnaden sker också lokalt i Alnarp vilket ger arbetstillfällen till lokala sömnadspersoner och säkerställer kvalitet och goda förhållanden. Kunderna, både privata och professionella, skapar själv sina produkter enligt behov och önskemål.

Vi på Elobina gör regelbunden översyn av vårt sortiment av vävar och strävar efter att ta in nya material med lägre miljöpåverkan. Vi undersöker också nya produktionsmetoder som 3D printing, för att alltid säkerställa de bästa och mest hållbara produktionsmetoderna till våra kunder.

Tillverkat enbart på beställning

Enligt en undersökning utförd av Deloitte är 36% av alla konsumenter intresserade av produkter som tillverkas vid behov. Forskning har visat att “förlängning av textilers genomsnittliga livslängd med bara tre månaders aktiv användning per produkt skulle leda till en minskning på minst 10% av varje kol-, vatten- och avfalls fotavtrycket”.

Elobinas koncept gör stor skillnad, genom att möjliggöra för företag, institutioner och konsumenter att skapa personliga produkter på hållbart material av hög kvalitet. Ingenting hålls i lager, istället produceras allt efter behov dvs exakt det som kunden vill ha.

Forskning visar också att då kunden varit med och skapat sin produkt och investerat sin egen tid i den, så kommer den att få en längre livslängd.

Traditionell textilindustri

Hos oss på Elobina produceras allt enbart på beställning med minimal användning av vatten, el och råvaror. De mesta producerar vi lokalt på Mellangården i Alnarp Skåne för att minimera transportsträckor och säkerställa hållbar produktion. Här på Mellangården har vi också till endel egen elproduktion i form av lagrande vindkraft. En del specialtyger som siden tillverkas i Norra Tyskland och transporteras till oss med bil. Sömnaden sker också lokalt i Alnarp vilket ger arbetstillfällen till lokala sömnadspersoner och säkerställer kvalitet och goda förhållanden. Kunderna, både privata och professionella, skapar själv sina produkter enligt behov och önskemål.

Vi på Elobina gör regelbunden översyn av vårt sortiment av vävar och strävar efter att ta in nya material med lägre miljöpåverkan. Vi undersöker också nya produktionsmetoder som 3D printing, för att alltid säkerställa de bästa och mest hållbara produktionsmetoderna till våra kunder.

Usage of water

The Pulse of the Fashion Industry (2017)

Tillverkat enbart på beställning

Enligt en undersökning utförd av Deloitte är 36% av alla konsumenter intresserade av produkter som tillverkas vid behov. Forskning har visat att “förlängning av textilers genomsnittliga livslängd med bara tre månaders aktiv användning per produkt skulle leda till en minskning på minst 10% av varje kol-, vatten- och avfalls fotavtrycket”. Forskning visar också att då kunden varit med och skapat sin produkt och investerat sin egen tid i den, så kommer den att få en längre livslängd.

Elobinas koncept gör stor skillnad, genom att möjliggöra för företag, institutioner och konsumenter att skapa personliga produkter på hållbart material av hög kvalitet. Ingenting hålls i lager, istället produceras allt efter behov dvs exakt det som kunden vill ha.

Mer om detta hittar du här