Köp och leveransvillkor

För att få bättre service på Elobina är det bra att skapa ett konto till dig. Här hittar du dina beställningar och kan följa upp din order. Dina filer sparas på ditt konto i 1 månad. Ifall du vill att filerna ska bli på ditt konto för senare användning, kan du teckna ett Elobina-serviceavtal för 1000 kr/kvartal. Dessa 1000 kr kan användas till tryck av tyger och produkter.

Personuppgifter som lämnas till Elobina hanteras med stor sekretess. Dina personuppgifter är skyddade och kommer inte utan ditt godkännande att lämnas ut till andra företag. Som användare måste du uppge din rätta identitet och du äger inte rätt att utnyttja webbtjänsten anonymt eller under felaktig identitet. Varje användare äger vidare rätt att registrera sig som användare endast en gång.

På “Mitt konto” kan du alltid se dina personuppgifter. Där kan du även ändra personuppgifterna samt välja om du vill ha erbjudanden eller ej.
Tillfällig eller permanent adressändring skall ändras omgående på “Mitt konto” för att säkerställa leverans utan dröjsmål. Adressändring bör alltid göras innan ny beställning för att säkerställa leverans till rätt adress.

Elobina köp och leveransvilkor

Returer och reklamationer

Vi gör alltid vårt bästa för att alltid skicka ut alla varor i perfekt skick. Om du trots detta har fått en felaktig eller skadad vara ska du kontakta kundtjänst på telefon+46 (0) 793 41 65 93 eller e-post för att reklamera på info@elobina.com. Reklamationen ska lämnas in så snart du upptäcker felet, senast 15 vardagar efter leverans från Elobina. Observera! För att en reklamation ska vara giltigt får du inte ha behandlat varan oförsiktigt och felet får inte ha uppstått som ett resultat av ditt beteende. Varan får ej heller vara använd.

I enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL 2005:59) har konsumenten som huvudregel ångerrätt. Avser distansavtalet en vara som tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller har en tydlig personlig prägel, får konsumenten och näringsidkaren avtala bort ångerrätten. Så snart du har bekräftat din order kan produktionen av din beställning påbörjas. Eftersom samtliga produkter i vårt sortiment produceras som unika, personliga produkter har du ingen ångerrätt eller avbeställningsrätt på din beställning. Utan din beställning finns ingen produkt utan bara vitt otryckt tyg. När du gjort din order kommer vi först att trycka tyget och sedan sy den enligt dina val. Ifall du får problem med din beställning kontakta då vår kundservice så fort som möjligt.
Vad avser övriga produkter som tygprover gäller huvudregeln och konsumenten har då rätt att frånträda ett distansavtal genom att till näringsidkaren returnera varorna inom 14 dagar från fristdagen. Fristdagen är samma dag som konsumenten tar emot varan. Du har rätt att kontrollera varan. Ångrar du därefter köpet och du har tagit hänsyn till ovanstående begränsningar för specialtillverkade produkter kan du, efter att ha kontaktat vår kundservice, returnera varan i originalförpackningen om den är i väsentligt oförändrat skick får Elobina göra avdrag för värdeminskning om varan returneras i sämre skick eller kan betraktas som begagnad. Ifall det inte är något fel på produkten så står kunden för fraktkostnaderna.
Kontakta kundtjänst. Numret hittar du på framsidan.

Bilder och tryck

Bilderna lagras utan särskild avgift i 30 dagar varefter bilderna raderas. Ifall du vill att filerna ska bli på ditt konto för senare användning, kan du teckna ett Elobina-serviceavtal för 1000 kr/kvartal. Dessa 1000 kr kan användas till tryck av tyger och produkter.
Bilder som laddats upp till elobinas webbsida kan inte laddas tillbaka till Användarens dator. Du måste själv spara säkerhetskopior på dina digitala bildfiler.

Du har som användare ensamt ansvar för att uppladdad bild inte bryter mot lag, moral eller etik. Du ansvarar på samma sätt för att uppladdad bild inte gör intrång i annans upphovsrätt eller annan rätt. Elobina tar inget ansvar för materiel som lagras på webbsidan. Du äger inte rätt till ersättning om lagrad materiel på webbsidan förloras eller skadas.

På Elobina försöker vi alltid se till att ha korrekt information i vår webbshop. Emellertid kan det förekomma fel och ofullständigheter i information, texter, bilder, grafik och annan material. I sådana fall och i den utsträckning som lagen tillåter, kan vi inte hållas ansvariga för skador som uppstår därav, såtillvida sådan skada inte är ett resultat av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från vår sida.

Det är Elobinas avsikt att återge både våra egna mönster och produkter och uppladdade mönster så korrekt som möjligt. Det går emellertid inte att garantera att färgerna i denna webbshop exakt återger mönstrens och produkternas verkliga färger. Dessa avvikelser kan bero på din dators färg- och bildinställningar och därför kan vi inte garantera att färgerna är exakt samma som på din datorskärm. OBS! Färgen vit trycks inte i digital textilproduktion utan utgörs av vävens bottenfärg.

.

Produktion och leverans

Alla våra tyger och produkter görs på beställning.  Vi börjar alltid med en vit otryckt väv.
Produktionen börjar då vi fått din beställning. Du kan följa din leverans på “Mitt konto”.

Produktion av tyger tar 1-5 dagar beroende på tyg. Ifall du beställt en produkt tillkommer sömnad 1-2 dagar.

Trasporttiden  är ca 1-4 helgfria dagar.  Händelser utanför Elobinas kontroll såsom; strejk, bristande råvarutillgång, transportförsening hos utomstående fraktföretag eller annan extern störning räknas ej in i normal tillverkningstid.

Ej uthämtade leveranser är kundens ansvar och leveranser som ej uthämtats efter 14 dagar efter avisering sändes tillbaka till elobina, ny leverans sker på kundens bekostnad.

Betalning

Valutan på elobina.se (elobina.com/se) är svenska kronor (SEK).
För beställningar inom Sverige använder vi Walley chekout där du kan välja  Swish, kreditkort, Kontoöverföring eller Walley-faktura.
Först bekräftas köpet i varukorgen – sedan väljer du hur det ska betalas.
Vid val av Walley-faktura debiteras en faktruavgift på 35 kr inklusive moms.

Swish och kortbetalningar debiteras direkt medan Walley-fakturan släpps då varorna skickas.

Vid fakturaköp förbehåller sig Walley/ Collector Bank rätten att göra en kreditupplysning. Detta påverkar dock inte din kreditvärdighet och kan inte heller ses av någon annan. Insamling och behandling av dina personuppgifter samt kreditupplysning är nödvändig för att kreditinstituten ska kunna behandla ditt önskemål om 30 dagars kredit – Collector Bank

Vår fraktavgift inom Sverige är för närvarande 70 kr.
Företag i Sverige kan även beställa företagspaket med leverans direkt till dörren för 175 kronor.

Fraktavgiften varierar beroende på destinationsland.