Vad vet du om kommande lagkrav inom textilproduktion?

Läs Maria Poraths informativa artikel och sammanfattning om ‘Kommande utmaningar och möjligheter inom textilproduktion’. Maria studerar miljövetenskap och gör just nu praktik som miljöstrateg här  hos oss på Elobina

Textilproduktionen står inför både utmaningar och möjligheter när det gäller att förstå och följa EU:s regler och vägledning. EU har tagit fram en strategi för hållbara textilier, som inkluderar åtgärder som att främja produkters långa livslängd och införa ett Digitalt produktpass för mer transparens. För att främja hållbarhet inför EU utökat producentansvar och lagar för att stoppa “greenwashing”. På nationell nivå finns initiativ som Textile and fashion 2030, som arbetar enligt FN:s globala mål för att främja hållbarhet inom mode- och textilindustrin.