Atelje Carina av Carina Eriksson

Mönster är saker från växtriket, blommor och löv, liksom insekter som kryper.