Eva Carlstein

Komposition – idéer lustbetonat. Färg och form i rytmiska mönster. Arbetar förövrigt med måleri och grafik.  Ansikten – uttryck