Sofia Kroon Walter

Kvinnor och barn i mönstren för att deras historier och visioner är viktiga att minnas och förmedla.