Stenfågeln Design av Sirgitta Keiskander

Mönster är saker från växtriket, blommor och löv, liksom insekter som kryper.